Här finns några ord till stöd för Dig om Mayakalenderns Natt Fem

Vi befinner oss nu under påverkan av energierna i Mayakalenderns Natt Fem i den
Galaktiska Medvetandenivån (undervärlden).

För många är detta en oerhört turbulent och jobbig period.
Jag vill jämföra den med en mycket smärtsam värk, mot slutskedet av en förlossning. Många av mina medmänniskor vittnar om en tid av stora påfrestningar, stor trötthet och ofta även massor av drömmar.
Men, var lugn! Det är helt i sin ordning.
Den gudom (energi) som regerar nu främjar utmaningar, förändringar och även förstörelse.
Det vi upplever nu är den mest ”negativa” utvecklingsenergin av de tretton olika som bygger
upp var och en av Mayakalenderns nio olika utvecklingsnivåer.
I föregående medvetandenivå – den Planetära – inföll Natt Fem under perioden 1932 – 1952.
Samma eneriger råder nu, och påverkar oss och världen på liknande sätt som då, dock på en
högre utvecklingsnivå.

Det som sker med oss nu är bland annat att våra gamla förträngda personliga trauman och
inpräglade värderingar från den Planetära nivån, tvingas upp till ytan och ställs, på ett mycket
utmanande sätt, mot den förnyande utvecklingsprocess som den Galaktiska nivån som helhet
innebär. Detta ”ställer till det” i våra relationer och de relationer där parterna inte kan förstå
och inse vad som sker, vad som är orsaken till ”problemen” – de kommer att brytas isär.
Även detta är meningen. Gör vad du kan för att Kärleken ska segra. Men om du ser och inser
att en del av dina relationer aldrig har möjlighet att frigöra sig från den gamla medvetandenivåns tanke- och reaktionssätt – släpp då efter och låt personen gå! Vi kommer att på olika sätt förlora en del av våra nära och kära under denna Natt Fem. Detta är en del av utvecklingen även det och just som det ska vara. Hur gärna vi än vill så kan vi inte få med oss alla våra relationer vidare in i framtiden. En del är menade att avslutas nu. Medan andra kommer att mogna och fördjupas i de utmaningar som processen innebär.
Det är viktigt att vi förstår varför detta sker med oss. Att det som kommer upp till ytan är
framtvingat av den Femte Nattens energier och faktiskt innebär en stor hjälp för oss att nu
kunna få göra oss av med vår gamla tunga packning. Jag ser det som så att det är ”nu eller
aldrig”. Vi behöver ha modet att ta emot den här jobbiga förlossningsvärken och använda oss
av den till att mogna som andliga varelser. Vet att allt som sker är precis som det ska vara,
även om det kan vara fruktansvärt jobbigt periodvis! Det är en gudagåva att vi nu tvingas att
göra upp med vårt gamla, för att vi ska kunna lägga det bakom oss och därmed förmå vandra
vidare i ett högre vibrationstillstånd, med lättare steg. Det är nödvändigt för oss att kunna göra
detta ifall vi ska klara av att följa med fortsättningsvis i de ständigt stigande frekvenserna för utvecklingen.
Så, kära Vänner, kom ihåg: även om det är mycket jobbigt nu – vet att det är en
kärleksfull och vis avsikt bakom det som sker!
Så låt alla de känslor som kommer upp
inom dig få finnas och få komma till uttryck. Döm dem inte. Döm dig inte, och döm inte dina
medmänniskor! Försök vara ett klarsynt stöd för varandra, även om konflikter och jobbiga
händelser stundtals tar mycken kraft och gör att vi har svårt att se klart. Vet att det inte finns
något ”ont” egentligen. Allt som sker är en del av den utveckling vi behöver gå igenom för att
bli hela, äkta människor och kunna följa med vår Moder Jord in i Ljusets tidsålder!

Så håll ut, du Kära Medmänniska! Låt energierna arbeta med dig, och var inte rädd!
Behåll ditt fokus på Kärlek, Tillit och Helhet i processens gång och ha dessa som ett stadigt
led-ljus i denna mörka Natt Fem. Snart passerar vi midnatt och då vänder det mot gryning
igen. Från den 17 maj börjar de ljusa energierna från Dag Sex att tona in! Sakta men säkert
går vi då vidare framåt, mot den Blomning som den perioden står för.
In Lakesh – en annan Du

Karin Forsberg 12 Chiccan (Orm) 1 maj 2008


Här finns även stöd inför Dag Sex och Natt Sex.